Als vrijgevestigd coach ben ik niet aangesloten bij zorgverzekeraars. Mijn consulten worden dan ook niet vergoed door de basis- of aanvullende verzekering. Ik werk uitsluitend met rechtstreekse betaling, veelal betaald door werkgevers. De meeste werkgevers hebben een (jaarlijks) budget voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. Vraag bij je werkgever naar de mogelijkheden. Ook is coaching in sommige gevallen aftrekbaar van de belasting. Voor particulieren geldt dat de kosten gezien worden als ‘studiekosten en scholingskosten’, voor ondernemers als ‘bedrijfskosten’. Vraag ernaar bij je boekhouder of de belastingdienst.